På uppdrag av...

Skogsmuseet utför olika typer av uppdrag som inventeringar, undersökningar, projektledning och utredningar i framför allt skogliga miljöer. Vi utför även utställningsuppdrag.

Bland våra uppdragsgivare märks Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Svenska kyrkan, kommuner, skogsbolag och privata markägare.
 

För information och offert kontakta:
Ingela Edholm Forsberg, tel 070 - 988 41 59.