För alla

Skogsmuseet arbetar för att bli tillgängligt för alla. Vi har en strategi för att undanröja enkelt avhjälpta hinder och vi har kommit en bra bit på väg. Våra entréer (bägge i markplan) har automatiska dörröppnare. Utställningarna är framkomliga med rullstol, permobil och rullator. Två rullstolar finns för utlåning. Bägge museibyggnaderna och Gammplatsens entréhus har handikapptoaletter. Audioguide och hörslinga finns inte i dagsläget.