Museinätverket Skog och Trä

För ett par år sedan bildades ett nätverk för olika skogshistoriska museer/anläggningar i landet. Vi är nu sjutton deltagare som arbetar för att: 

  • inventera olika museer/anläggningar med utställningar om skog, flottning och träbearbetning
  • skapa ett gemensamt informationsmaterial med broschyrer, webbsidor m.m.
  • samordna dokumentation från de olika samlingarna och synliggöra dessa på webben.

Vilket leder till:

  • att samlingarna blir mer åtkomliga för turister, forskare m.fl.
  • förbättrad vård och dokumentation av anläggningar, föremål och arbetstekniker
  • ökat besöksantal
  • inspiration till stärkta organisationer och ekonomier.

Dokument

Broschyr 2020, skogsmuseer i Sverige

skogsmuseer2020.pdf (2.0 MB)

Museinätverkets hemsida hittar du här.

Kontakt:

Skogsmuseet i Lycksele
Ingela Edholm Forsberg, tel 073 - 988 41 59
ingela.edholm.forsberg@lycksele.se

Siljansfors Skogsmuseum
Christer Karlsson, tel 070 - 304 57 84
christer.karlsson@slu.se

Skogshistoriska sällskapet
Erik Valinger, tel 090 - 786 83 35
erik.valinger@slu.se

Iréne Gustafson, tel 070 - 603 80 39
irene@visuellen.se