Samarbeten

Skogsmuseet samarbetar lokalt, regionalt, nationellt och i viss mån internationellt. Förutom de skogliga och kulturhistoriska nätverk som vi deltar i är det viktigt för oss att ha ett gott samarbete med såväl skogliga aktörer i Lycksele som Mera Skog i Västerbotten och skogsmuseer i Sverige och Norden. 

Bilder från Skogens dag, 2018, som arrangeras av Mera Skog-gruppen i Lycksele m.fl. Foto: Jan Lindmark.