Samarbete i länet

Här i Västerbottens län samarbetar vi med Västerbottens museum och Skellefteå museum, som precis som Skogsmuseet är tre av Region Västerbottens fem kulturbolag. Samma gäller också för oss alla, att våra respektive "hemkommuner" är delägare i våra bolag. 

Vi samarbetar till exempel kring följande så kallade Länsportaler: 

Hålla Hus - där du hittar information om framför allt byggnadsvård. Informationen finns dels på hemsidan, men också på museerna. 

SPÅR från 10 000 år - här finns länets samlade kunskap om vår äldre historia och om de spår som människor och verksamheter lämnat efter sig i landskapet. Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns också länkar till de som arbetar med arkeologi.

Alla tiders Västerbotten är ett annat samarbete, där museerna tillsammans med lokala bibliotek, studieförbund och föreningsliv vill bidra till att tillgängliggöra kulturarvet på olika sätt. Det finns en lokal styrgrupp som ansvarar för program och aktiviteter. I Lycksele är det Magnus Andersson på Skogsmuseet som är kontaktperson.