Människan, maskinen och tekniken

Motorsågen fick sitt genombrott vid 1950-talets mitt, ungefär samtidigt som den nordsvenska hästen ersattes av en jordbrukstraktor för att transportera ut virke ur skogen. Som första svenska skogsmaskin kom BM-Bamse 1957. Denna hjulbandstraktor visas i Maskinepoken, liksom ytterligare tiotalet maskiner. Utvecklingen fram till våra dagars typer av skotare och skördare kan följas. Det senaste tillskottet är en elhybridskotare som inte ens har tio år på nacken! Många av maskinerna bör också provsittas. Nära hundra motorsågar presenteras i utställningen, från tunga tvåmanssågar till betydligt lättare enmanssågar, som BeBo, Partner, Husqvarna och Jonsered för att nämna några populära märken.

I utställningen kan du också titta in hos en verkstadsarbetare och bekanta dig med den klurige konstruktören. Dessa stod för mycket av utvecklingen och förbättringarna i skogen. Att testa sin fingerfärdighet i en simulator eller titta på skogliga journalfilmer i museets Skogsbio är också intressant. 

Foto: Andreas Nilsson.

Läs om utställningen ur "Västerbotten".

vbn_1.14_skogsmuseet_jubilerar.pdf (0.5 MB)

Om de olika maskinerna

broschyr_maskinepoken_web.pdf (0.4 MB)

Om nytillskottet Elforest F15

elforest.pdf (0.1 MB)

Studentarbete om teknikutveckling

Om Engreppsskördarens tekniska utveckling - The technical development of single-grip harvesters

I Daniel Perssons examensarbete från 2016 vid Jägmästarprogrammmet, SLU, kan du ta del av den historiska utvecklingen av avverkningsmaskinerna i Sverige från introduktionen 1965 till 2015. Han har analyserat faktorer som motoreffekt i relation till totalvikt, kranens lyftmoment i förhållande till totalvikt, medelmarktrycket och maximal fälldiameter i förhållande till vikten på engreppsaggregatet och matningshastigheten. Han konstaterar att dessa faktorer har ökat under den studerade perioden. Han summerar slutligen att utvecklingen av engreppsskördare och aggregat går mot både kraftfullare och tyngre modeller.

En intressant aspekt på den framtida utvecklingen av avverkningsmaskiner är att Daniel Persson förutser en återgång till tvågreppstekniken, då den arbetar med två moment samtidigt, varför effektiviteten då kan ökas till upp emot 2 000 träd per dag.