Spår av människor

Kulturspår är ett kulturhistoriskt samlingsbegrepp som handlar om spår av mänsklig aktivitet. I skogen hittar vi till exempel spår i marken och på träd. I tätorter och byar ses spåren framför allt i form av byggnader, men också på odlingsmark och i trädgårdar.