Kulturväxter

I Lapplands Kulturbotaniska Trädgård finns gamla kulturväxter som samlats in genom POM, Programmet för Odlad Mångfald. Många är de trädgårdsägare som har lämnat plantor av mormors ros, grannens stormhatt, farfars rabarber och kusinens pelargon. Växterna har arrangerats på ett sätt som hämtat inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur. 

Läs mer om Kulturbotan i filen nedan, ett repotage infört i Trädgård i Norr, nr 2/2014, www.tradgardnorr.se, med text och bilder av Text & Tal, Karin Engman. 

Odlingssäsongen 2020 sköter Skogsmuseet trädgården på uppdrag av Lycksele kommun, som tecknat avtal med SLU om ett lokalt klonarkiv på Gammplatsen. 16 perenner, 10 rosor och 8 rabarber är så kallade mandatsorter i genbanken som finns i klonarkivet. Dessa sorter ska vi ta särskilt väl hand om och visa. Antalet mandatsorter kan komma att utökas eftersom ytterligare växter provodlas på SLUs anläggning i Alnarp, Skåne.

Målet är också att återställa rabatterna till ett mer ursprungligt skick, så som de såg ut vid planteringen 2010-2012. Dessa originalritningar kan hämtas i receptionen på Skogsmuseet/Huggarepoken.

Dagsaktuella ritningar finns att se här!

Mer information på facebook!

Foto till höger och nedan: Reginald Scholz.

Om Kulturbotan i Folkbladet (2020)

kulturbotan_folkbladet.pdf (0.3 MB)