Prova att sköta ett skogslandskap

Varför gör vi det vi gör när vi brukar skogen idag? Och vad blir effekterna för ekonomin, miljön, klimatet och möjligheterna till rekreation?

Filip Backman har i sitt examensarbete vid jägmästarprogrammet, SLU, undersökt hur skogsägares beslut påverkar skogens olika värden. En del i hans arbete, som presenterades den 3 mars 2017, är en interaktiv presentation där användaren kan styra skötseln av ett 11000 hektar stort skogslandskap. Syftet är att visa hur en skogsägares skötselstrategi kan komma att påverka skogens ekonomiska, ekologiska, sociala och samhälleliga värden. Undersökningen bygger på simuleringar som han gjort med hjälp av planeringsverktyget Heureka PlanVis.

PlanVis ingår i en serie analysverktyg som skogsbrukare kan använda för att planera olika åtgärder i skogsbruk, i stor och liten skala samt på lång och kort sikt.

Klicka dig fram i presentationen och lär dig massor om skog och skogsbruk!
Du kan själv prova den interaktiva presentationen och se vilken påverkan dina val och din målsättning med skogen får.
Här laddar du hem den. (40 MB)

OBS! Presentationen fungerar inte i Apple-miljö.

Nedan: Bild från Käringbergets ekopark, det område som simuleringarna bygger på.