2 000 skalbaggar

Birger Persson (1909-1997), Umgransele, var en stor samlare av skalbaggar. Sedan 1998 finns hans samling på Skogsmuseet. Samlingen visas efter överenskommelse. 

Skalbaggssamlingen är sökbar via GBIF (Global Biodiversity Information Facility), ett internationellt projekt som gör information om jordens arter eller artobservationer i naturen, tillgänglig för alla. Uppgifterna kommer från databaser som förvaltas av naturhistoriska museer, myndigheter, organisationer, forskningscentra m.m. däribland Skogsmuseet i Lycksele. 

Information om de koordinatsatta skalbaggar som Birger samlade in finns också tillgängligt via Artportalen.

Tll höger: Birger Persson vid sitt mikroskop, 1984.
Nedan: I samlingen finns drygt 350 arter insamlade genom bilhåvning på vägar runt Umgransele. Komposthögar och barktippar var andra platser där flertalet arter sållades fram.