I samarbete med Norge

I Västerbottens inland i Sverige och i delar av Helgeland i Norge finns ännu relativt opåverkade gammelskogar med ett värdefullt skogligt kulturarv. Här finns kulturlämningar som visar hur bland annat samer, jägare, jordbrukare och det tidiga skogsbruket använt sig av skogens resurser.

Men andelen gammal skog minskar och då ökar också risken för att kulturspåren försvinner och faller i glömska. Skogsbruket, med sina moderna metoder, är det största hotet för kulturlämningar i gammelskog.

Projektet Kulturarvet i Nordskandinaviska Gammelskogar jobbade under tre år med dessa frågor, där bland annat metoder och rutiner för kunskapsinsamling, kunskapsspridning och kunskapsfördjupning prövades.

Under projektet har närmare 500 kulturlämningar registrerats. Andra resultat av projektet är till exempel en tillgängliggjord kulturslinga i Käringberget, Fredrika kommun, och boken Kulturarv i gammelskog.

www.skogsstyrelsen.se/king

KING på facebook

 

Kontakta oss om du vill veta mer eller är intresserad av boken:

Mikael Jakobsson
Tel 0950 - 177 43

 

Kulturslinga Käringberget

kulturslinga_karingberget.pdf (4.5 MB)