I och av skogen

I anslutning till Huggarepoken visas utställningen Vuömien sámieh/Samer i skog, som handlar om skogens betydelse – för boplatsen, renbetet, maten, hantverket, själen och symbolerna. Den utgår från den unika samlingen Samiska skatter som Sparbanksstiftelsen Norrland deponerat på museet. I den nya utställningen visas också ett särskilt laddat samiskt föremål från Lycksele lappmark, vilket hamnat på museum i Stockholm. Annat att upptäcka är till exempel en knivkarusell och gamla jojkar inspelade i Lycksele, men också de mer dystra avsnitten i samisk historia. 

I utställningen visas också nutida samisk konst och slöjd (bild till höger), där slöjdarna inspirerats av historiska former, mönster och färger.