Fint folk förr

Inom ramen för projektet Västerbotten berättar har fyra berättarföreställningar, som anknyter till Gammplatsen, tagits fram. I vitt skilda miljöer på området berättas om människor i Lyckseletrakten från 1700-talet och framåt. Genom sina gärningar har de gjort intryck och lämnat spår som berättarna själva undersökt och tolkat. I berättelserna möter vi personer, med olika bakgrunder, som har eller finner sin plats i Lappmarken. Här blir det tydligt att alla – även en flottargubbe och en blankstrykerska – kan ses som fint folk.

Berättelserna framförs av: Elisabet Lindgren, Mikael Jakobsson, Karin Söderlund och Anneli Jakobsson.