En historia i två byggnader

I Lycksele, som är en utpräglad skogskommun, började frågan om ett skogsmuseum drivas under 1970-talet. Den främste förespråkaren och pådrivande kraften var skogsmästare Wolmar Söderholm, ordförande i Lycksele Hembygdsgille. År 1981 stod den första museibyggnaden klar och snart tillsattes den förste museiintendenten. Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele bildades 1983, med Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting som huvudmän. Den första basutställningen, Huggarepoken, invigdes 1984, som några år senare kompletterades med en flottningsdel. I samband med att äldre skogsmaskiner skänktes till Skogsmuseet kunde ny stor utställning, Maskinepoken, öppnas 1994.

År 2006 deponerade Sparbankstiftelsen Norrland en av världens mest unika samlingar av samiska bruksföremål på Skogsmuseet. Sedan dess visas alltid minst en utställning med de samiska skatterna.

Skogsmuseet drivs sedan 2007 som ett aktiebolag. I Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele finns fortfarande ägaransvaret över museets samlingar.

År 2011 övertog Regionförbundet Västerbottens län aktieinnehavet från Västerbottens läns landsting.

Huggarepoken (bild till höger), ritad av Inger Tobé. Foto: Andreas Nilsson.
Maskinepoken (nedan), ritad av Ulf Grundström.