Efterfrågan på timmer & huggare

Här visas hur skogsarbetet gick till före motorsågarnas och maskinernas tid; när träden fälldes med yxa och såg, timret kördes med häst och då skogsarbetarna bodde långt hemifrån i fuktiga, dragiga kojor. Tillvaron blev betydligt drägligare när arbetarna anställde en kocka som lagade mat och höll rent i kojan. Du kan också ta del av det betydande arbete som utfördes av kvinnorna hemma på gården och de uppgifter som barnen hade.

I flottningsdelen berättas om virkets väg mot kusten längs vattenfyllda bäckar och älvar. Flottningen innebar både slit och tjusning, ända in på 1980-talet. Trots umbäranden och låg lön övervägde gemenskapen och friheten i flottningen. "Jag har lovat mig själv att aldrig mer gå i flottningen. Men när våren kommer nog tusan är jag där igen. Det väcks nå´t i en när det börjar tina och droppa från taken.”