Diskussion & information

Under rubriken Arena Skog har Skogsmuseet ambitionen att utifrån neutralt perspektiv visa, mötas, debattera och informera kring skog, markanvändning, teknik, miljöfrågor, jakt, fiske och fångst förr och nu.