Arbetslivsmuseer i Sverige

Det finns över 1 450 arbetslivsmuseer i Sverige - och Skogsmuseet i Lycksele är ett av dem och vi är medlem i ArbetSam, Sveriges största museiförening. ArbetSam är en ideell organisation som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. Några av ArbetSams uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet. På Skogsmuseet har vi till exempel en katalog/Museiguide med hundratals arbetslivsmuseer i Sverige och den är gratis!