Ägarrepresentanter

Aktierna i Skogsmuseet i Lycksele AB ägs till 51 procent av Lycksele kommun och till 49 procent av Regionförbundet Västerbottens län. Nedan ser du de styrelseledamöter som respektive ägare representeras av och som du är välkommen att kontakta. Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad.

Här kan du läsa mer om museets symbol/logotyp som togs i bruk 2013. 

Kerstin Olla Grahn, ordförande (c)
kerstin.olla.grahn@lycksele.se

Ingrid Ölmebäck, ledamot (s)
ingrid.olmeback@lycksele.se 
Tel 073-809 51 59

Samuel Arnfjell, ledamot (kd)
samuel.arnfjell@lycksele.se

Ersättare
Annette Staaf-Högberg (l)
annette.staaf-hogberg@lycksele.se

Johan Holmlund (m)
johanholmlund1@gmail.com

Thure Johansson (s)
tu.johansson@telia.com

Ombud
Christer Rönnlund (m)
christer.ronnlund@lycksele.se

Ombud, Ersättare
Roland Sjögren (kd)
roland.sjogren@lycksele.se
Tel 070 - 325 02 76

Revisorer
Gun-Karin Karlsson (kd)
gun-karin.karlsson@lycksele.se

Tel 0950 - 140 35, Mobil 070 - 654 53 98

Kent Eriksson, ersättare (s)
kent.eriksson@lycksele.se

Stig-Lennart Karlsson, vice ordförande (s)
stig-lennart.karlsson@lycksele.se
Tel 0950-530 00

Bo Martin Alm, ledamot (c)
bomartin69@hotmail.se
Tel 070-333 58 05

Ersättare
Laila Axelsson Jonsson (s)
laila.axelsson-jonsson@lycksele.se

Torsten Lundborg (l)
torsten.lundborg@gmail.com

Revisorer
Britta Enfält, (l)
Britta.Erixon.Enfalt@regionvasterbotten.se
Tel 070-683 68 34

Lennart Salomonsson, ersättare (kd)
lennart.salomonsson@hossjo.net
Tel 073-210 21 05

Ombud vid bolagsstämma
Rickard Carstedt (s)

Petra Svedin, ersättare (c)
petra.svedin@lycksele.se