Våra kontakt- & arbetsuppgifter

Museet har sju fast anställda medarbetare (drygt fyra årsarbeten). Från och till förstärker vi vårt lag. Nu arbetar vi bland annat med PINUS, projekt innovativa upplevelser i brukad skog och nya utställningsidéer.

Iréne Gustafson    Vice VD    
irene.gustafson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 52     Mobil 0950 - 177 42

Iréne är kulturvetare med yrkeserfarenhet från museer, kommunal kulturverksamhet och eget konsultföretag. Anställd på museet sedan 2012, men har gjort flera tidigare nedslag på Skogsmuseet. 
Ansvarar för: Projekt, marknadsföring, besöksmålsutveckling, det byggda kulturarvet. 

Ture Hennersson    Museitekniker    
ture.hennersson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 45

Ture, som har ett förflutet som skogsmaskins-
reparatör, är sedan 1993 anställd som museitekniker på museet. Har också utbildning i el, svets och IT. 
Ansvarar för: Registrering och ajourhållning i databasen Sofi, konferensservice, IT-frågor och teknik.

Mikael Jakobsson     Antikvarie, samisk inriktning 
mikael.jakobsson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 43

Mikael började sitt arbete på museet 2011, efter utbildning på Museologiprogrammet vid Umeå universitet och jobb med utveckling av Gammplatsen. Tidigare bilmekaniker/tekniker.
Ansvarar för: Kulturarv i skog, arkeologi, samisk kultur.

Gerd Töverud    Administratör
gerd.toverud@lycksele.se
Tel 0950 - 177 50    Mobil 0950 - 177 40

Gerd är sedan 1995 anställd på Skogsmuseet.
Ansvarar för: Ekonomi, administration, bokningar, offerter konferens, butik.

Björn Åström    VD / museichef    
bjorn.astrom@lycksele.se
Tel 0950 - 177 52    Mobil  0950 - 177 48

Björn är jägmästare och kommer från olika ledningsuppgifter i AssiDomän och Sveaskog. Tidigare konsult i eget bolag, med erfarenhet från råvaruförsörjning och biobränsle. Anställd på museet sedan 2012. 
Ansvarar för: Personal, ekonomi, utvecklingsarbete, skogliga delar i verksamheten och ledningsgruppen på Gammplatsen. Projektledare i PINUS t.o.m juni 2017.

Anna-Maria Rautio     Projektledare, Skogshistoria
anna-maria.rautio@lycksele.se
Tel 0950 - 177 46   Mobil 070 - 277 28 78

Anna-Maria är jägmästare och doktorerade 2014 i ämnet skogshistoria vid SLU. Hon arbetar bl.a. med att integrera aktuell skogshistorisk forskning i museets verksamhet och är projektledare i PINUS. Föräldraledig t.o.m. juni 2017.

Joachim Sandberg     Samlingar och IT

joakim.sandberg@lycksele.se
tel 0950-379 45

Joachim arbetar med registrering och digitalisering av museets samlingar. Han jobbar också med frågor som rör IT och teknik. 

Alexander Öbom   Amanuens

alexander.obom@lycksele.se
tel 073-084 28 56

Har studerat etnologi och kulturantropologi. Alexander arbetar bl.a. med dokumentationer/intervjuer och vidareutveckling av Museinätverket Skog & Trä.
 

Monica Wiksten Gideonsson Museibutik, programverksamhet mm. 

monica.w.gideonsson@lycksele.se
tel 070-228 32 68

Monica har nyligen avslutat sina studier på kandidatprogrammet för Museer och Kulturarv. Museibutik, konferens- och programverksamhet samt utställningarbete hör till hennes uppgifter.

Joel Bäcklund Trädgård, teknik, vaktmästeri

tel 073-0512528

Joel är sedan länge "hemma" på Gammplatsen. Han sköter planteringar i Lapplands Kulturbotaniska trädgård och tar hand om diverse praktiska sysslor på museet med omgivningar.