Våra kontakt- & arbetsuppgifter

Museet har sju fast anställda medarbetare (drygt fem årsarbeten). Vi är en liten arbetsplats och organisation, vilket innebär att du som besökare kan hitta oss i olika delar av verksamheten - om än vi har våra ansvarsområden.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om något.

Iréne Gustafson    Produktionsledare  
irene.gustafson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 42

Iréne är kulturvetare med yrkeserfarenhet från museer, kommunal kulturverksamhet och eget konsultföretag. Anställd på museet sedan 2012.
Ansvarar för: Kommunikation, utställningar, besöksmålsutveckling, skolkontakter. Kontaktperson i Alla Tiders Lycksele och Hålla Hus.

Ture Hennersson    Museitekniker    
ture.hennersson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 45

Ture, som har ett förflutet som skogsmaskinsreparatör, är sedan 1993 anställd som museitekniker på museet. Har också utbildning i el, svets och IT. 
Ansvarar för: Registrering och ajourhållning i databasen Sofi, konferensservice, IT-frågor och teknik.

Mikael Jakobsson     Antikvarie, samisk inriktning 
mikael.jakobsson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 43

Mikael började sitt arbete på museet 2011, efter utbildning på Museologiprogrammet vid Umeå universitet och jobb med utveckling av Gammplatsen. Tidigare bilmekaniker/tekniker.
Ansvarar för: Kulturarv i skog, arkeologi, samisk kultur. Kontaktperson SPÅR.

Gerd Töverud    Administratör
gerd.toverud@lycksele.se
Tel 0950 - 177 50    Mobil 0950 - 177 40

Gerd är sedan 1995 anställd på Skogsmuseet.
Ansvarar för: Ekonomi, administration, bokningar, offerter konferens, butik.

Björn Åström    VD / museichef    
bjorn.astrom@lycksele.se
Tel 0950 - 177 52    Mobil  0950 - 177 48

Björn är jägmästare och kommer från olika ledningsuppgifter i AssiDomän och Sveaskog. Tidigare konsult i eget bolag, med erfarenhet från råvaruförsörjning och biobränsle. Anställd på museet sedan 2012. 
Ansvarar för: Personal, ekonomi, utvecklingsarbete, skogliga delar i verksamheten och ledningsgruppen på Gammplatsen. 

Anna-Maria Rautio  Projektledare, Skogshistoria
anna-maria.rautio@lycksele.se
Tel 0950 - 177 46   Mobil 070 - 277 28 78

Anna-Maria är jägmästare och doktorerade 2014 i ämnet skogshistoria vid SLU.
Ansvarar för: Integrera aktuell skogshistorisk forskning i museets verksamhet. Projektledare i PINUS. Kontaktperson för MedVetenskap.

Joachim Sandberg     Samlingar och IT

joakim.sandberg@lycksele.se
tel 0950-379 45

Joachim har arbetat på museet i omgångar, nu sedan 2013. Han är bred inom området IT.
Ansvarar för: Arbetar med registrering och digitalisering av museets samlingar. Han jobbar också med frågor som rör IT, och teknik i bl.a. utställningar.

Joel Bäcklund Trädgård, teknik, vaktmästeri

tel 073-0512528


Joel är sedan länge "hemma" på Gammplatsen. Han sköter planteringar i Lapplands Kulturbotaniska trädgård och tar hand om diverse praktiska sysslor på museet med omgivningar.

Adriana Aurelius Projektledare Vuarkká

adriana.aurelius@gmail.com
tel 0950-379 45

Påbörjade arbetet på Skogsmuseet i januari 2018. Hon kommer närmast från anställningar på Skansen och Kvinnohistoriskt museum. Utbildning i intersektionalitet, genusvetenskap, etnologi mm.
Ansvarar för: Förstudien Vuarkká, som handlar om att utveckla arbetet med den samiska samlingen.