MedVetenskap

Gammplatsens aktörer; Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele sameförening och Lycksele hembygdsförening arrangerar föreläsningsserien MedVetenskap i syfte att sprida kunskap och aktuell forskning kring lokal kultur i inlandet och Södra Lappland.
Seminarietillfällena blir en naturlig plats att mot en historisk bakgrund diskutera naturresursanvändning och kulturhistoria samt inlandets situation idag.
Tanken med satsningen är också att stärka kompetensen och stimulera samarbetet i kultarvsspecifika frågor hos aktörerna på Gammplatsen, vilket i sin tur kan avspegla sig i besöksmålet Gammplatsen. 

Kungliga Skytteanska samfundet har lämnat bidrag till seminarieserien, som pågår under 2015-2016.

Här finns programmet för hösten 2016.