Helårsöppet skogsmuseum

Vi är ett skogshistoriskt museum som visar och arbetar med skogsarbetets och teknikens utveckling - från yxa, såg och motorsåg till stora skotare och skördare. Här möter du människor som haft skogen som sin arbetsplats; timmerhuggaren, kockan, flottaren, samen, getaren, maskinföraren... Förutom skogliga föremål, filmer och fotografier, finns en unik samisk samling och en stor insektssamling i museets arkiv. I Barnens lekhörna ligger fokus på lärande genom lek och upptäckarlust.

Skogsmuseet ligger vackert på en halvö i Umeälven på hembygdsområdet Gammplatsen. Det är Lyckseles ursprungsplats, vilket gamla husgrunder och kåtatomer vittnar om. 

 

 

Under luppen

Här kommer snart något nytt!

Sveriges skogsmuseum?

Skogsmuseet har länge velat ta ett större musealt ansvar för skogens alla värden än vad resurserna idag möjliggör. Och många är de politiker som engagerat sig i frågan. På senare år har arbetet intensifierats då museets ägare, Lycksele kommun och Region Västerbotten, blivit än mer tydliga i den ambitionen. Arbetet kring ett Sveriges skogsmuseum genomförs på olika fronter. Ett sätt är att sprida information om vad vi vill, kan och skulle kunna vara. Under en exkursion till Malå i september 2015, arrangerad av Sveaskog, hade museets VD Björn Åström möjlighet att lämna ett inspel till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det Nationella skogsprogrammet: Skogslandet Sverige behöver ett nationellt skogsmuseum som kan sprida kunskap och erbjuda upplevelser kring skogens alla värden! 

Foto: Camilla Öjhammar, på uppdrag av Sveaskog.

I media, tal mm.

Här finns information om frågan om nationellt skogligt museum.

 

Yttrande, Nationella skogsprogrammet, november 2016

n2015-2214-skskogsmuseet_i_lycksele.pdf (0.7 MB)

Svensk kulturarvs tidskrift KULT

kult_nr_3_2015.pdf (2.2 MB)

Inspel till Nationella skogsprogrammet, november 2015

fran_skogsmuseet_i_lycksele.pdf (0.1 MB)