Skogligt

I  föremålssamlingen finns allt från små yxmärken till stora maskiner. En del är sökbart i databasprogrammet Sofie som används för att hantera samlingen. De registrerade fotografierna är än så länge få. Arbete pågår! Vi har till exempel en stor samling foton som övertagits från skogsmuseet Silvanum och filmer från Skogforsk. Sammantaget ger dessa föremål, bilder och filmer en fyllig bild av skogsbrukets utveckling och skogsarbetets förändringar under de senaste hundra åren.

 

 

MÅNADENS FILM: APRIL

KVISSLAREN, KVISTNING OCH UPPARBETNING. (5:25).
Ormsjö 1967. Filmen visar en maskin med kvistningsenhet som kvistar de fällda träden, som därefter kapas med motorsåg. Maskinen kompletterades senare med kapklinga.
Maskinen ritades och konstruerades av Hilding Grundström. Den byggdes av SCA:s verkstad i Dorotea. Upptakten till maskinen var en mycket enkel konstruktion: Mellan två stora tallar sattes en kedjesnara, likt ett lasso, i vilket träden drogs med hjälp av ett vajerspel.

Film från Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, numera Skogforsk.

Visas i Skogsbion nu!

skogsfilmer.pdf (0.1 MB)

Artikel om vårt arbete med filmerna.

skogsfilmer_bevaras.pdf (0.7 MB)